MẪU HỢP ĐỒNG CHUNG CƯ STELLAR GARDEN


MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN TỔ HỢP THÁP ĐÔI CHUNG CƯ STELLAR GARDEN


Bên Bán và Bên Mua cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn hộ thuộc Dự án Trung tâm thương mại, Văn phòng, Căn hộ để bán và cho thuê được xây dựng tại Số 35 Lê Văn Thiêm - quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội với các điều khoản và điều kiện dưới đây: MỤC LỤC 


ĐIỀU 01: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

ĐIỀU 02: ĐẶC ĐIỂM CỦA CĂN HỘ MUA BÁN

ĐIỀU 03: GIÁ BÁN CĂN HỘ, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN

ĐIỀU 04: CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH NHÀ Ở

ĐIỀU 05 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN BÁN 

ĐIỀU 06: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA 

ĐIỀU 07: THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ PHẢI NỘP

ĐIỀU 08: GIAO NHẬN CĂN HỘ

ĐIỀU 09: BẢO HÀNH NHÀ Ở 

ĐIỀU 10: CHUYỂN GIAO QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ 

ĐIỀU 11: PHẦN SỞ HỮU RIÊNG, PHẦN TIỆN ÍCH VÀ SỬ DỤNG CHUNG 

VÀ VIỆC SỬ DỤNG CĂN HỘ TRONG TÒA NHÀ CHUNG CƯ

ĐIỀU 12: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN VÀ VIỆC XỬ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG 

ĐIỀU 13: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN 

ĐIỀU 14: SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

ĐIỀU 15: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

ĐIỀU 16: THÔNG BÁO

ĐIỀU 17: CÁC THỎA THUẬN KHÁC

ĐIỀU 18: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

ĐIỀU 19: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC VẬT LIỆU CĂN HỘ, SƠ ĐỒ BẢN VẼ CỦA CĂN HỘ

PHỤ LỤC 02: GIÁ BÁN CĂN HỘ, PHƯƠNG THỨC, TIẾN ĐỘ THANH TOÁN 

PHỤ LỤC 03: PHẦN CÔNG TRÌNH TIỆN ÍCH VÀ SỬ DỤNG CHUNG, 

PHẦN SỞ HỮU RIÊNG CỦA BÊN BÁN 

PHỤ LỤC 04: CÁC BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

PHỤ LỤC 05: NỘI QUY QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

PHỤ LỤC 06: BẢN CAM KẾT VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN, NỘI QUY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------------- 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ 

Số: ………/HĐMBCH 

Các căn cứ: 

- Bộ Luật Dân Sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Luật kinh doanh Bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Nghị quyết số 19/2008/QH 12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam; 

- Nghị định số 51/2009/NĐ - CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về thí điểm cho tổ chức cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam; 

- Luật bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng ngày 17/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo vệ người tiêu dùng. 

- Các Văn bản pháp lý liên quan đến công trình Tòa nhà hỗn hợp: Trung tâm thương mại - Văn phòng – nhà ở để bán và cho thuê tại tại Số 35 Lê Văn Thiêm – Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Mã số doanh nghiệp Công ty cổ phần Kinh doanh và Xây Dựng Quang Minh số 0106842574 do Phòng Đăng ký kinh doanh 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/05/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 25/11/2016. 

- Đơn đăng ký mua căn hộ của Ông/Bà………..…… ngày …. tháng …. năm ……, đã được Chủ đầu tư chấp thuận. 

- Căn cứ vào nhu cầu của hai Bên Hôm nay ngày … tháng …. năm ……, Chúng tôi gồm Các Bên dưới đây:

A. BÊN BÁN: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH 

Địa chỉ : Số 35 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Tài khoản số: 1201.0006.336868 

Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam 

Chi nhánh Sở giao dịch 1 - 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội 

Mã số thuế : 0106842574 

Đại diện : Ông Trần Đức Minh - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

B. BÊN MUA: ÔNG/BÀ 

Giấy CMND số:………..….……. Cấp ngày……..….......................Cấp tại:………………
Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ………………………………..………………………………......……….………
Điện thoại: …………...............................................- Fax: .......................................................
Điện thoại di động: ....................................................................................
Email: ..................................................................................................................


và Ông/Bà (Chồng/Vợ) ……..……………………..……………………………………………

Giấy CMND số:………..….……. Cấp ngày……..….......……….Cấp tại:………..
Hộ khẩu thường trú: ..............................................................................
Địa chỉ liên hệ:………………………………..………………………………......……………..
Điện thoại: …………......................... - Fax: ……………….........................................
Điện thoại di động: ..................................................................................................
Email: .....................................................................................................................

Bên Bán và Bên Mua cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn hộ thuộc Dự án Trung tâm thương mại, Văn phòng, Căn hộ để bán và cho thuê được xây dựng tại Số 35 Lê Văn Thiêm - quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội với các điều khoản và điều kiện dưới đây: 

.............

Nội dung chi tiết hợp đồng xin liên hệ trực tiếp CĐT để được cung cấp:


Công ty CP Kinh doanh và Xây dựng Quang Minh 

Hotline: 0963 180 555 

Ad: 35 Lê Văn Thiêm - P Thanh Xuân Trung - Q Thanh Xuân - Hà Nội

Đăng ký đặt mua căn hộ: http://goo.gl/forms/gZENcUxYgwIureVw2

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Phòng Kinh doanh: Ms. Ngọc
0963 180 555
ngocttb@gmail.com